Ons aanbod

Algemene kinesitherapie

Onder algemene kinesitherapie verstaan we de behandeling van veelvoorkomende klachten gelinkt aan het bewegingsapparaat. Binnen dit domein worden klachten ter hoogte van spieren, pezen, zenuwen of gewrichten behandeld. We gaan hierbij dan ook uit van de echte betekenis van het woord kinesitherapie namelijk ‘genezen door te bewegen’.

Manuele therapie

Manuele therapie is binnen de kinesitherapie een specialisatie die zich richt op het wegnemen van bewegingsbeperkingen van gewrichten en zenuw-gerelateerde klachten. Op basis van een grondige screening worden gerichte technieken toegepast zoals bijvoorbeeld mobilisaties of manipulaties (‘kraken’ in de volksmond) om deze klachten te verhelpen.

Postoperatieve/ orthopedische revalidatie

Na een operatieve ingreep is het wenselijk om onder begeleiding te revalideren. We begeleiden u dan ook graag tijdens dit proces waar we eerst trachten de pijn te verminderen, nadien stelselmatig de mobiliteit verbeteren en de kracht te herwinnen.

Enkele voorbeelden van deze operatieve ingrepen zijn de plaatsing van protheses, kijkoperaties of andere ingrepen.

Sportrevalidatie en begeleiding

Heeft u een specifieke sportblessure (peesklachten, scheenbeenvliesontsteking, overbelastingsletsels,…) of wenst u uw sportprestaties te verbeteren?
Door belangrijke trainingsparameters in kaart te brengen en deze naast uw doelen te leggen bekomen we een op maat gemaakt trainingsschema. Hiermee trachten we uw sportieve ambities te behalen en verleggen we samen grenzen.

Nek en rug revalidatie of klachten

Ongeveer 70% van de bevolking ervaart ooit in haar of zijn leven nek- of rugklachten. Het spreekt dan ook voor zich dat we deze problematiek geregeld zien en behandelen in de praktijk. We brengen in kaart wat de oorzakelijke factoren zijn en stellen een gericht behandelplan op waar manuele therapie en oefentherapie hand in hand gaan. Zo begeleiden we u naar een optimaal herstel.

Myofasciale therapie (‘dry needling’)

Vanuit triggerpoints (spierknopen) kunnen schijnbaar onverklaarbare of langdurige klachten zoals spanning, krachtsverlies, bewegingsbeperking en pijn voorkomen. Bijvoorbeeld hoofdpijnklachten of uitstralende pijn in de bovenarm kunnen beide het gevolg zijn van dysfuncties van spieren in de buurt. Door middel van gericht op de spier te werken door stretching, dry needling of releasetechnieken trachten we de oorzaak van de klachten weg te nemen.

Kaakdysfuncties

Kaakklachten (temperomandibulaire dysfuncties) komen vaker voor dan men zou denken. Klemt u of knarst u uw tanden of ervaart u soms pijn in uw kaakgewricht of een klikkend geluid? Deze klachten kunnen gerelateerd zijn aan een verminderde beweging van het kaakgewricht of een te hoge spierspanning in de kauwspieren. Verkeerde gewoontes maar evenzeer vaak ook stress zijn mogelijke onderliggende oorzaken. Deze klachten worden behandeld door bijvoorbeeld mobilisaties, relaxatie of myofasciale technieken.

Loopscreening

Hebt u een bepaald sportief loopdoel vooropgesteld of wilt u uw klachten tijdens het lopen nagaan of uw looptechniek verbeteren? Er wordt een grondige analyse uitgevoerd door middel van onder andere videoanalyse om na te gaan waar mogelijks verbeteringen aan te brengen zijn in uw loophouding of in uw trainingsschema.

BPPV (benigne paroxismale positionele vertigo)

BPPV is een term die gebruikt wordt voor vertigo (bewegingsillusie waarbij de patiënt een draaierig gevoel heeft) die optreedt na een bepaalde hoofdbeweging. Deze duizeligheids- of evenwichtsklachten worden veroorzaakt door een verstoorde balans van de kristallen gelegen in het evenwichtsorgaan in het oor. Afhankelijk van het type BPPV wordt een specifiek maneuver uitgevoerd om deze disbalans te herstellen.

Praktijk ROBUUST 

Mandsteenweg 3
1785 Merchtem
België